06-37039854

Ventilatiesystemen

Ventilatie

Om de kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, is een goede ventilatie onontbeerlijk. Sterker nog, bij nieuwbouw of grote renovaties is een ventilatiesysteem verplicht! Geen nood met de ventilatie-oplossingen van KlimaatNed noord maakt u altijd de juiste keuze! Onvoldoende afvoer van vervuilde of vochtige lucht leidt tot vochtproblemen, waardoor schimmels en bacteriën welig tieren. Dat zorgt voor lichamelijke ongemakken, zoals een droge keel, ademhalingsproblemen en allergieën. Vandaar het belang van een degelijk ventilatiesysteem bij nieuwe en goed geïsoleerde bestaande huizen of kantoren . Want hoe hoger de isolatiegraad van uw kantoor of woning, hoe groter de noodzaak aan ventilatie, omdat de vervuilde lucht dan niet meer op natuurlijke wijze kan ontsnappen langs spleten en kieren, zoals bij oudere en minder goed geïsoleerde gebouwen

Ventilatiesystemen

Kantoren en bedrijven

Goede ventilatie is van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van de mens. Als er niet goed wordt geventileerd in kantoren of bedrijfspanden kan er een vervuilde lucht ontstaan. Vervuilde lucht kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en de gezondheid van uw medewerkers. Een stijgend ziekteverzuim kan het gevolg zijn van de slechte ventilatie. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat mensen zich beter en energieker voelen in ruimtes waar er voor voldoende ventilatie wordt gezorgd.

U kunt er voor kiezen om binnen uw kantoorpand te ventileren door natuurlijke ventilatie; hierbij ventileert u door de ramen open te zetten of vindt er ventilatie plaats via roosters en pijpjes. Het is binnen bedrijfspanden en kantoren gebruikelijker om te ventileren door middel van professionele ventilatiesystemen zoals airconditioning.

Ook in uw huis

Mechanische luchtafvoer zorgt ervoor dat de lucht in huis voortdurend ververst wordt, doordat het ventilatiesysteem voortdurend lucht uit de woning wegzuigt. Schone lucht komt dan vanzelf binnen via open ventilatieroosters en eventuele open (klep)ramen. Ventilatie is noodzakelijk voor gezonde lucht in huis. Dat kan prima met mechanische afvoer, maar goed gebruik en onderhoud is noodzakelijk. Als dat goed zit, dan is mechanische ventilatie beter dan natuurlijke ventilatie.

Meer weten over ventilatiesystemen?

Heeft u interesse in een ventilatiesysteem of wilt u meer weten over deze systemen? Neem contact met ons op.